Hier krijg je handvatten, tips en praktijkvoorbeelden om Urban Sports in jouw gemeente of organisatie te faciliteren! Ook publiceren we ons boek “Urban Sports; hoe sportende jongeren zichzelf kunnen organiseren – en hoe gemeenten dat kunnen stimuleren, ondersteunen en faciliteren”.

De belangrijkste feiten hebben we hieronder samengevat:

Wat kenmerkt urban sports, waar hebben we het over? Of het gaat over freerunning, tricking, calisthenics, BMX, skateboarden, steps, aggressive inline skating, HipHop etc. het zijn sporten die staan voor vrijheid, samen doen, verleggen van je eigen grenzen, organisch organiseren, en je eigen draai geven aan dingen. Het zijn stuk voor stuk verschillende activiteiten en subculturen, maar wel met gemeenschappelijke kenmerken, normen en waarden. Urban sports is daar een overkoepelend begrip voor. Deze nieuwe vorm van bewegen is anders georganiseerd dan de klassieke sporten. Er zijn in Urban Sports geen verenigingen met leden die op vaste tijden komen trainen. Deze structuur is vervangen door wisselende communities die als ze zin en tijd hebben actief worden. De traditionele manier van verenigingsondersteuning en sportstimulering is om die reden dan ook niet passend bij deze sport en sporters. Maar wat past dan wel? Wat moet je als gemeente, provincie of sportorganisatie doen om deze nieuwe, snelgroeiende vorm van bewegen te ondersteunen en te stimuleren? Welke kansen biedt het op het gebied van welzijn, het sociale domein en ruimtelijke ordening? Juist deze vragen komen op donderdag 1 juli tijdens het online event ‘Urban Sports heeft de toekomst’ aan de orde.

Waarom is Urban Sports interessant voor gemeenten, provincies en sportorganisaties?

  • Ten eerste is urban sports een belangrijke jeugdcultuur van deze tijd. Het sluit aan bij hun behoeftes om een eigen draai aan dingen te geven, de eigen grenzen op te zoeken en dingen zelf maar verbonden met een groep te doen. Daar moet een gemeente bij aansluiten.
  • Ten tweede is urban sports en arts wat de jeugd letterlijk beweegt. Terwijl jongeren tussen de twaalf en veertien in grote getalen uit verenigingsverbanden stromen, is urban sports juist zeer populair. Urban sports biedt veel kansen voor de inrichting van een stad omdat deze sporters op een andere manier gebruik maken van de openbare ruimte. Zij zorgen voor levendigheid en maken bewegen in het hart van een stad of dorp onderdeel van het dagelijkse leven.
  • Ten derde draagt urban sports bij aan de leefbaarheid van een stad omdat het het culturele en sportieve aanbod verrijkt en voor reuring zorgt. Er ontstaan veel nieuwe initiatieven en economische waarde door de ondernemersgeest van de scene.
  • Ten vierde vormt urban sports jongeren mentaal en fysiek. Het is zowel een uitlaatklap als de plek waar ze met veel verschillende mensen in aanraking komen, eigen verantwoordelijkheden leren nemen, met tegenslagen leren omgaan en leren samenwerken. Het heeft daarmee een grote preventieve waarde.
  • Ten vijfde is urban sports divers qua gebruikers. Dat maakt het waardevol voor onze maatschappij waar mensen steeds meer binnen hun eigen kring blijven. Inclusief is een begrip wat van toepassing is.
  • Ten zesde laat urban sports de transitie in de maatschappij zien waarmee het inspirerend voor andere beleidsterreinen kan zijn. Urban sporters laten zien hoe burgerparticipatie kan werken, de community aanpak kan een inspiratie voor modern vrijwilligersbeleid zijn en de holistische benadering binnen urban sports is een ook van grote waarde.

De centrale vraag van het boek is hoe de overheid een rol kan spelen om urban sports te faciliteren. Dat gaat over verschillende sporen waarbij een aantal succesfactoren van toepassing is. Zo is het cruciaal om de urban sporters zelf nauw te betrekken omdat de werelden van de gemeente en urban sporters en artiesten zeer verschillend zijn. Ook is open communicatie belangrijk en hoort vallen en opstaan en leren van mislukkingen en experimenten bij de cultuur. Het zijn maar een paar van de voorbeelden die langskomen.

Voor de toekomst is het belangrijkste om onze systemen te verruimen en urban sports niet in onze bestaande structuren van sportstimulering te drukken of met kaders en eisen dood te slaan. We moeten inzetten op meer urban sporters en artiesten die zelf aan het stuur zitten, we moeten lokaal jongeren in hun kracht zetten en inspireren en beleid maken dat hun duurzaam ruimte biedt. Schrijf je nu in voor het online event: https://www.aanmelder.nl/urbansports/inschrijven

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

    Heb je opmerkingen, tips of vragen?
    Neem contact met ons op!